Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, 442 π.Χ

Αρχαία τραγωδία 


Έρως ανίκατε μάχαν,
Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις,
ός εν μαλακαίς παρειαίς
νεάνιδος εννυχεύεις,
φοιτάς δ” υπερπόντιος
εν τ” αγρονόμοις αυλαίς·