Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Η ιστορία είναι μέγας διδάσκαλος αλλά και μεγάλη παγίς, Κανελλόπουλος Π.

Συρία 2013
NBCNEWS.COMΑπόσπασμα από κείμενο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου:

Η ιστορία είναι μέγας διδάσκαλος, αλλά και μεγάλη παγίς.
Είναι παγίς, όταν την βλέπωμεν, όπως δεν είναι. Δηλαδή, ως αφηρημένην και υπό ατέγκτων νόμων οιασδήποτε κατηγορίας προσδιωρισμένην πορείαν ιδεών ανεξαρτήτων από τα ανθρώπινα διλήμματα και παθήματα.
Και είναι μέγας διδάσκαλος, όταν έχωμεν την ελευθερίαν της σκέψεως δια να την αντικρύσωμεν –και να την ζήσωμεν– ως πορείαν συγκεκριμένων ανθρώπων και ιδεών, πορείαν, κατά την οποίαν αντικειμενικά αίτια και υποκειμενικά γεγονότα, αφηρημέναι ιδεολογίαι και απτοί άνθρωποι συμβαδίζουν ή διασταυρώνονται ή και συγκρούονται.
Το μόνον κρίσιμον ερώτημα είναι το εξής:
Πως είναι δυνατόν να αναλύσωμεν την ιστορίαν εις όλα –όπως θα ήτο δίκαιον– τα αναρίθμητα προσωπικά περιστατικά, τα κατά συντριπτικήν πλειονότητα ανώνυμα παθήματα, των ανθρώπων που έδρασαν και επόνεσαν ή και κατεπατήθησαν επάνω εις τους ορατούς και αόρατους δρόμους της;
Το ερώτημα τούτο έχει, χωρίς άλλο, μέγα ηθικόν βάθος. …………….
Απρίλιος Μάιος 1964

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, πολιτικός
13/12/1902-11/9/1986

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου