Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Από νωρίς διάφορα σωματεία με κοινωνικό χαρακτήρα απευθύνονταν στον Ολυμπιακό  ζητώντας ποικιλόμορφη ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους
Όπως το Ορφανοτροφείο Ελένης Ζάννη του Πειραιά, που ιδρύθηκε το 1874. (Το 1875 η Ελένη Νικήτα Ζάννη ή Τζάννη με τη διαθήκη της άφησε την περιουσία της στο ίδρυμα).20 Δεκεμβρίου 1932

Αι κατ’ εξοχήν χαλεπαί ημέραι τα οποίας πάντες διερχόμενθα, καθιστούν λίαν δυσχερή την θέσιν ημών απευθυνομένων και πάλιν προς υμάς εις τα παραμονάς των τόσω χαρμοσύνων αγίων Εορτών των Χριστουγέννων, δια να επικαλεσθώμεν την υμετέραν αντίληψιν δια την ενίσχυσιν του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος το οποίον έχωμεν την τιμήν να διοικώμεν.
Το υποκειμενικόν όμως τούτο αίσθημα της δυσχερείας της θέσεώς μας, υπερνικά η αδήρητος ανάγκη εις ην ευρισκόμεθα να καταστήσωμε όσον το δυνατόν ολιγώτερον οδυνηράν την χαλεπότητα των καιρών εις τα ατυχή 165 ορφανά τα στεγαζόμενα εις το Ίδρυμά μας, του οποίου πολλοί πόροι έχουν περικοπή ακριβώς λόγω των σημερινών δυσμενών οικονομικών συνθηκών.
Δι ό και με ιδιαιτέραν όλως θέρμην απευθυνόμεθα εφέτος προς υμάς δια να σας παρακαλέσωμεν όπως συντελέσητε και υμείς εις το να χαρισθή εις τας τρυφεράς καρδίας των ορφανών μας η χαρά της απολαύσεως ενίων αγαθών, της ανέτου οικογενειακής ζωής κατά τας επερχομένας, και επί τη ελπίδι ταύτη.
 
Από το βιβλίο «Η ομάδα και η πόλη» του Βάσια Τσοκόπουλου

.......................................................................... 
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
21/10/2013
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η UNICEF ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία τους για την ανοσοποίηση παιδιών σε χώρες όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη.
Γνωρίζοντας ότι η UNICEF προσφέρει εμβόλια που σώζουν ζωές σε περισσότερα παιδιά από κάθε άλλη οργάνωση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συγκέντρωση χρημάτων για την εκστρατεία “100% Campaign”, τοποθετώντας το λογότυπο της UNICEF στις φανέλες των ποδοσφαιριστών της και θέτοντας ως στόχο τη συγκέντρωση 2 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που ισοδυναμεί με τη διάσωση 50.000 παιδιών.

©Η UNICEF ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Το 1965 βραβεύτηκε για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου