Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Μια διακήρυξις του 1844


 Στην πλούσια βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, της οποίας τυγχάνω τακτικός θαμών ανεύρον την πάλαι ποτέ εκδιδομένην «δις της εβδομάδος» εφημερίδα «Αθήνα» προσκείμενη μάλλον προς τον Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον. Χρόνος αμέσως μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με την οποία έληξε η περίοδος της απολύτου μοναρχίας και άρχισε η περίοδος της συνταγματικής τοιαύτης.

            Ένας πολιτευόμενος της εποχής ο Κ. Κοκκίδης εν όψει εκλογών, δημοσιεύει στην «Αθήνα» της 20ης Μαΐου 1844, μία διακήρυξη λόγων και αρχών με τους οποίους προτίθεται ν’ ασκήσει, εφ’
όσον εκλεγή, το λειτούργημα του βουλευτή. Την παραθέτω αυτούσια.Η Διακήρυξη αυτή του άγνωστου πολιτευόμενου του 1844 διατυπωμένη με απλότητα σαφήνεια αλλά και οξυδέρκεια ας την λάβουν υπόψη η Κυβέρνηση ο πολιτικός κόσμος ακόμα και η τρόικα. Η έμφαση δίδεται στην «ελάττωση των εξόδων του Κράτους» και όχι στην επιβολή αμέτρητων φόρων.
 
«ΕΣΤΙΑ» Αντώνης Βενέτης 21-9-2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου