Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
 
 Αλφαβητάριο  "ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ",
του Επαμεινώνδα Γεραντώνη, ΑΘΗΝΑΙ 1950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Αρχαιότητα υπήρχε η δοξασία ότι στη Σελήνη κατοικούσαν νοήμονα όντα.

«Αληθής Ιστορία»

Καλός δε παρά Σεληνίταις νομίζεται, ήν που τις φαλακρός ή. Και μην και γένεια φύουσιν μικρόν υπέρ τα γόνατα. Και όνυχας εν τοις ποσίν ουκ έχουσιν, αλλά πάντες εισίν μονοδάκτυλοι. Και επειδάν ή πονώσιν ή γυμνάζωνται, γάλακτι παν το σώμα ιδρούσιν, ώστε και τυρούς απ’ αυτού πήγνυνται. Τους δε οφθαλμούς περιαιρετούς έχουσι και πολλοί τους σφετέρους απολέσαντες παρ’ άλλων χρησάμενοι ορώσιν. Τινές δε και πολλούς αποθέτους έχουσιν, οι πλούσιοι.
Κάτοπτρον δε μέγιστον κείται υπέρ φρέατος ου πάνυ βαθέος. Αν μεν ουν εις το φρέαρ καταβή τις, ακούει πάντων των εν τη γη λεγομένων, εάν δε εις το κάτοπτρον αποβλέψη, πάσας μεν πόλεις, πάντα δε έθνη ορά.
Τότε και τους οικείους εγώ εθεασάμην και πάσαν την πατρίδα, ει δε κακείνοι εμέ εώρων, ουκέτι έχω ειπείν. Όστις δε ταύτα μη πιστεύει ούτως έχειν, άν ποτε και αυτός εκείσε αφίκητα, είσεται ως αληθή λέγω.

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Ηγεμόνας του Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Μαΐου 1469-21 Ιουνίου 1527)


Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Μαΐου 1469-21 Ιουνίου 1527), Φλωρεντιανός διπλωμάτης, πολιτικός στοχαστής και συγγραφέας.
Ο Μακιαβέλι έγραψε το βιβλίο ΗΓΕΜΟΝΑΣ το 1513. Ο τίτλος του ήταν II principe, (Ο πρίγκιπας), με οδηγίες για την οργάνωση της διοίκησης προς τον Lorenzo Β' των Μεδίκων, Λούκα του Ουρμπίνο. Δημοσιεύτηκε το 1532.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

SYRIAN CIVIL WAR, 2013

Inside the Cupola, NASA astronaut Chris Cassidy, an Expedition 36 flight engineer, eyeballs a point on Earth some 250 miles below him and the International Space Station before pinpointing a specific photo target of opportunity. He holds a digital still camera, equipped with a 400mm lens. Cassidy has been aboard the orbital outpost since March and will continue his stay into September. 3 June 2013
xronompala