Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

147 Δελφικά παραγγέλματα

 

1. ΕΠΟΥ ΘΕΩ

50. ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ

99. ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ

2. ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ

51. ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ

100. ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ

3. ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ

52. ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ

101. ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ

4. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ

53. ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ

102. ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ

5. ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ

54. ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ

103. ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

6. ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ

55. ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ

104. ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ

7. ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ

56. ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ

105. ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ

8. ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ

57. ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ

106. ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

9. ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ

58. ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ

107. ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ

10. ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ

59. ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ

108. ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ

11. ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ

60. ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ

109. ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ

12. ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ

61. ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ

110. ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ

13. ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ

62. ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ

111. ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ

14. Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ. 

63. ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ

112. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ

15. ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ

64. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ

113. ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ

16. ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ

65. ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ

114. ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ

17. ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ

66. ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

115. ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ

18. ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ

67. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ

116. ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI

19. ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ

68. ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ

117. ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ

20. ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ

69. ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ

118. ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ

21. ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ

70. ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ

119. ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ

22. ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ

71. ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ 

120. ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ

23. ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ

72. ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ

121. ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ

24. ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ

73. ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ

122. ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ

25. ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ

74. ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ

123. ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ.

26. ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ

75. ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ

124. ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ

27. ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ

76. ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ

125. ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ

28. ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ

77. ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ

126. ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ’ ΕΥΚΛΕΙΑΣ

29. ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ

78. ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ

127. ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ

30. ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ

79. ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ

128. ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ

31. ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ

80. ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ

129. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ

32. ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ

81. ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ

130. ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ

33. ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ

82. ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ

131. ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ

34. ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ

83. ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ

132. ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ

35. ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ

84. ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ

133. ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ

36. ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ

85. ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ

134. ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

37. ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ

86. ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ

135. ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ

38. ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ

87. ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ

136. ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ

39. ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ

88. ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ

137. ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ

40. ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ

89. ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

138. ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ

41. ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ

90. ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ

139. ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ

42. ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ

91. ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ

140. ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ

43. ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ

92. ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ

141. ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ

44. ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ

93. ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ

142. ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ

45. ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ

94. ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

143. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ

46. ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ

95. ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ

144. ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ

47. ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ

96. ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ

145. ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

48. ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ

97. ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ

146. ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ

49. ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

98. ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ

147. ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ 

 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Ιμπρεσιονισμός και Ρομαντισμός στη ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μουσική

ΕΠΟ 20

 
Οι καημοί του βασιλιά, Ανρί Ματίς (φωτό: Ναυσικά)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επιστημονικές ανακαλύψεις, η τεχνολογική πρόοδος, η παύση των θρησκευτικών πολέμων συνέβαλαν στη συγκρότηση εθνικών κρατών στην Ευρώπη. Ο ριζοσπαστικός ορθολογισμός του Διαφωτισμού, οι φιλελεύθερες αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, συνέβαλαν στο ξέσπασμα  επαναστάσεων από τους αστούς που διεκδικούσαν την κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, αμφισβητώντας την αριστοκρατική τάξη. Παράλληλα δικαίωμα στην άσκηση πολιτικής και πρόσβαση στην εκπαίδευση διεκδικούσαν και τα λαϊκά στρώματα. Οι ανάγκες της Βιομηχανικής Επανάστασης (μέσα 18ου αιώνα) για εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια είχε ως αποτέλεσμα την αστικοποίηση μεγάλου τμήματος των αγροτικών πληθυσμών και τη δημιουργία μεγάλων πόλεων.[1]
Στη νεωτερική εποχή (οι απαρχές της εντοπίζονται στην εποχή του Διαφωτισμού) η τέχνη μετά την υπερβολή του Μπαρόκ (1650-1750) ακολούθησε διαφορετικές κατευθύνσεις τον 19ο αιώνα. Τον Ρομαντισμό (1750 έως τα μισά του 19ου αιώνα) στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε ο Νεοκλασικισμός ακολούθησε ο Ρεαλισμός (γνωστός ήδη από την μπαρόκ εποχή) ή  Νατουραλισμός, που –αντλούσε θέματα από τη φύση επιχειρώντας να δώσει διέξοδο στον σύγχρονο άνθρωπο που ασφυκτιούσε στις μεγαλουπόλεις– και η τελική φάση του είναι ο Ιμπρεσιονισμός. Οι  μοντέρνοι καλλιτέχνες επιδίωκαν να αποδώσουν τη φύση όπως είναι πραγματικά, απαλλάσσοντάς την από συμβατικότητες που δίδασκαν οι ακαδημίες.[2]
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του Ιμπρεσιονισμού, του εκλεκτικισμού, του Ρομαντισμού όπως αποτυπώθηκαν αντίστοιχα οι ρυθμοί στη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και τη μουσική στο ιστορικό πλαίσιο του 19ου αιώνα.

Ζωγραφική

Το 1863 στο Παρίσι, πολιτιστικό κέντρο του τότε κόσμου, οι νεωτεριστές Ιμπρεσιονιστές, θέλοντας να αποδεσμευτούν από τον επίσημο θεσμό «Σαλόν» και να ανοίξουν έναν καινούργιο δρόμο εξέλιξης των καλλιτεχνών, οργάνωσαν το «Σαλόνι των Απορριφθέντων». Ήδη ο ζωγράφος Κουρμπέ Γκιστάβ (Gustave Gourbet, 1819-1877), πρωτοπόρος του Ρεαλισμού, θέλησε να σοκάρει τους αστούς παρουσιάζοντας την τέχνη ως μέσο ελεύθερης ατομικής έκφρασης. Θεωρούσε ότι την πραγματικότητα ο καλλιτέχνης πρέπει να τη βιώνει ώστε να είναι σε θέση να τη ζωγραφίζει. Για τον Ρεαλισμό πηγή έμπνευσης ήταν το παρόν –η φευγαλέα στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση της ύπαρξής του. O Κουρμπέ αποδίδει στα έργα του (λ.χ. Κηδεία στην Ορνάν, 1850) μια στιγμή πραγματικότητας την οποία απαλλάσσει από την εξιδανίκευση, δραματοποίηση, ψευδαίσθηση, φαντασία. Στη ζωγραφική η αντανάκλαση της αντικειμενικής κατάστασης, για τον Κουρμπέ, έχει μεγαλύτερο βάρος από αυτή που επιθυμούμε ή δεν επιθυμούμε. Παράγοντες που εξέλιξαν την ζωγραφική στην Ευρώπη ήταν: η ανακάλυψη της φωτογραφίας που "αιχμαλώτιζε" τη στιγμή –μάλιστα, ο Γάλλος Μονέ (Claude Monet, 1840-1926) ονόμαζε τη ζωγραφική του instantanéité και τα γιαπωνέζικα έγχρωμα χαρακτικά, τα λεγόμενα εικόνες του κόσμου ή της ζωής που κυλάει (Ukiyo-e)

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

O μουσικός '''Αντώνης'' του Μίκη Θεοδωράκη σε... ''Watan''

 Από το ιστολόγιο του εξαιρετικού οικονομέτρη κ. Γιώργου Αδαλή, adalis.gr

... η 9η Σεπτεμβρίου 2001 που δολοφονήθηκε ο Μασούντ [ο ηγέτης της Βόρειας Συμμαχίας και των Χαζαρά στο Αφγανιστάν που μάχεται τους Ταλιμπάν] κηρύχθηκε, μετά την ανατροπή των Ταλιμπάν, ημέρα εθνικού πένθους στο Αφγανιστάν. Το δε τραγούδι “Watan”, που αφιερώθηκε στην μνήμη του, είναι το μουσικό έργο “Ο Αντώνης” του Μίκη Θεοδωράκη! Ναι, σωστά διαβάσατε και το αφήνω εδώ: https://www.adalis.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%b1/11%ce%b7-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-2001-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4/

 

Homeland I Am Proud of Your Love
Homeland, I am proud of your love,
Homeland, through the path of my life.
Homeland, I am proud of your love,
Homeland, through the path of my life.
 
The Homeland’s soil is the cradle of heaven,
The Homeland is a rich, flourishing garden.
The Homeland’s soil is the cradle of heaven,
The Homeland is a rich, flourishing garden.
 
Homeland, I am proud of your love,
Homeland, through the path of my life.
Homeland, I am proud of your love,
Homeland, through the path of my life.
 
My Homeland is filled with glory,
In every stone and mountain.