Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Θέμις η θεά της Δικαιοσύνης

H Θέμις ήταν θυγατέρα του Ουρανού και της Γαίας για τους Έλληνες, θεά της φυσικής και ηθικής τάξης και τιμωρός
 


 
 
 
Γλυπτό του καλλιτέχνη Χαιρέστρατου Χαιρεδήμου, 
ύψους 2,22μ., του 3ου π.Χ, 
 φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
στο κέντρο της Αθήνας.
 
 
 
📌Ο αστεροειδής που ανακαλύφθηκε το 1853 
ονομάσθηκε 24 Θέμις (24 Themis)
 
 
 
 
 
 
 Ήταν η «δεύτερη» επίσημη σύζυγος του Δία και είχαν αποκτήσει έξι κόρες. Τις Μοίρες που προσωποποιούσαν το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου: η Κλωθώ –έγνεθε το νήμα της ζωής, η Λάχεσις –μοίραζε τους κλήρους (λαχεία) και η Άτροπος –έκοβε το νήμα της ζωής. Και τις Ώρες που αποτελούν τα υπέρτατα αγαθά μιας κοινωνίας: η Ευνομία –φρόντιζε για την ύπαρξη δίκαιων νόμων και την ορθή εφαρμογή τους, η Δίκη –θεά της δικαιοσύνης, και η Ειρήνη η Πλουτοδότειρα. 
Η παρουσία της Θέμιδος και της Δίκης ήταν απαραίτητες, όταν ο Δίας εκτελούσε το δικαστικό λειτούργημα γι αυτό και στέκονταν δίπλα του, στον χρυσό θρόνο.


Ιστορικό ενδιαφέρον
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/621/
Από την ομιλία του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου  κατά την 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Επικρατείας, της 17ης Μαΐου 1929:
Δυστυχώς, κύριοι, ο ελληνικός λαός ζήσας τόσους αιώνας υπό ξένην δουλείαν εσυνήθισε να θεωρή το κράτος εχθρικόν, όπως πράγματι ήτο, ο δε αιών της ελευθερίας δεν κατώρθωσε να του μεταβάλη εντελώς την ψυχολογίαν αυτήν. Εάν κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν δια του συμβουλίου της επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα απώτατα του κράτους ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» που προστατεύουν κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής μας από αιώνος.

Μετά από 83 χρόνια και περίπου 100 (εκλεγμένες, υπηρεσιακές, δοτές, φασιστικές) κυβερνήσεις
 και  29 εκλογικές αναμετρήσεις
η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο.
Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου 2012:
…Τέλος η ασυδοσία των συντεχνιών και των ισχυρών, αλλά και η ατιμωρησία των παράνομων…. Θα αποκαταστήσουμε την αίσθηση ότι υπάρχει κράτος που νοιάζεται τον πολίτη. Κι ότι υπάρχει δικαιοσύνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου