Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Προφορικός λόγος και Ιστορία

  

 

 

Ο προφορικός λόγος εκφράζεται βιαστικά, είναι σύντομος, περιεκτικός  και ελλειπτικός  για αυτό  κάποιες φορές εμφανίζεται σύγχυση εννοιών. Έτσι, η σύντομη έκφραση «ιστορικός» (στην οποία, μάλιστα παρουσιάζεται το γλωσσικό φαινόμενο της ουσιαστικοποίησης επιθέτου) δεν λέει κάτι.

 

-Ιστορία είναι  η επιστήμη που καταγράφει, μελετά γεγονότα των μελών της ανθρωπότητας αλλά και συλλογικές τάσεις πάντα σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

-ιστορία είναι η αφήγηση γεγονότος ή μύθου.

αθηγητής της Ιστορίας είναι αυτός που διδάσκει ή/και μελετά Ιστορία.

-ιστορικός καθηγητής είναι αυτός που αξίζει να μνημονεύεται για τη διδασκαλία του.

-ιστορικής σημασίας γεγονός χαρακτηρίζεται μια τάση, ένας λόγος, ένα αντικείμενο όταν αναφέρονται και συνδέονται με τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης εποχής και όχι σε πανανθρώπινο τρόπο σκέψης ή νοοτροπίας. λ.χ. ο ιστορικός Ρομαντισμός (ο αντίποδας του Διαφωτισμού) χαρακτήρισε την Ευρώπη του 19ου αιώνα. Αντιθέτως ο Εθνικισμός μπορεί να απαντηθεί σε οποιονδήποτε λαό, πολιτισμένο ή μη.
 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου