Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Η δύναμη της εικόνας

Ο ανθρώπινος οφθαλμός είναι ατελές όργανο που δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη σύσταση των αντικειμένων, έτσι δεν μπορεί να την αναλύσει.
 Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εισχωρήσει στην ουσία της ύλης, πολλώ μάλλον τηςπνευματικής υπόστασης. Συλλαμβάνει απειροελάχιστες στιγμές των πολυάριθμων και πολυποίκιλων εκφάνσεων της Φύσης, στο παρόν. 
Κι αν τα έπεα είναι πτερόεντα, η εικόνα παραμένει στάσιμη· δεν εξελίσσεται μεν, σταθερή «εις τον αιώνα τον άπαντα» δε. Στη σύγχρονη εποχή, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, έχουν αντιληφθεί πλήρως τη δύναμη της εικόνας. Ο αναλφαβητισμός σε κάποιες χώρες είναι υψηλός, από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, οι πολυάσχολοι άνθρωποι δεν διαθέτουν χρόνο για ανάγνωση ή/και μελέτη άρθρων, αναλύσεων και προτιμούν τη γρήγορη μάθηση που προσφέρει μια ζωγραφισμένη εικόνα ή μια μηχανική φωτογραφία. 
Η κατάλληλη ζωγραφιά  ‘τραβάει το μάτι’. Είτε χωρίς σχόλιο ή ημερομηνία, άρα αποκομμένη από το ιστορικοκοινωνικό της πλαίσιο είτε συνοδεύεται με το απαραίτητο σύντομο σχόλιο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αναγνώστη/καταναλωτή, και να ο ιδανικός συνδυασμός

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Η ΜΟΥΣΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Μελπομένη, μούσα της τραγωδίας, παρόλο τα χαρούμενα τραγούδια της

Μελπομένη Τσιριγώτη γεννήθηκε το 1928 - πέθανε 27/12/2014

ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩΤετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Η μικρή Μητρόπολη των Αθηνών, Παναγία η Γοργοεπήκοος

Φωτογραφία: Ναυσικά, 23/12/2014
Η Παναγία η Γοργοεπήκοος, «η από ψηλά σπεύδουσα και ταχεία βοήθεια»
ή Άγιος Ελευθέριος
Το εκκλησάκι πιθανολογείται ότι οικοδομήθηκε την εποχή της δυναστείας των Κομνηνών, περί τα τέλη του 12ου αι. μ.Χ.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στους μαρμάρινους αρχαίους δόμους,
ενσωματώνοντας στους εξωτερικούς τοίχους 
90 αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά, 
παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά ανάγλυφα
 
 
 
 
Φωτογραφία: Ναυσικά, 23/12/2014
Φωτογραφία: Ναυσικά, 23/12/2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρίσκεται δίπλα στη μεγάλη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία κατασκευάστηκε το 1842-1862 -την εποχή της βασιλείας του Όθωνα.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 1903

  

Εν Παλαιώ Φαλήρω, κατά Νοέμβριον του 1901.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εν τω της δ΄ τάξεως αναγνωστικώ περιέλαβον ύλην επιστημονικώς σοβαρωτέραν, ήν μεθοδικώς καταβιβάζω εις την παιδικήν αντίληψιν, θελήσας να αποφύγω πολλαχού τα εωλολογήματα, τα πολλάκις ανούσια και ανωφελή, οίον περί βατράχων και αλωπέκων και λεόντων και πιθήκων, δι ών άλλοι πληρούσι τα εαυτών αναγνωστικά. Εν τω αναγνωστικώ τούτω διδάσκω (πανταχού και πάντοτε εμπραγμάτως και συγκεκριμένως, ουδαμού δε αφηρημένως) εν πρώτοις το δια τι και πως συγκροτείται η κοινωνία των ανθρώπων, βάσιν έχων τα κατάλληλα μέρη της Πλάτωνος Πολιτείας·
............................................................

📌 Η κοινωνία των ανθρώπων
12. Αι Ελληνικαί χώραι
1. Το Ελληνικόν Έθνος είναι το αρχαιότατον των εθνών της Ευρώπης. Η δε Ευρώπη ήτο από των αρχαιοτάτων χρόνων η γνωστοτάτη των ηπείρων και η μάλλον πεπολιτισμένη.
2. Το Ελληνικόν Έθνος κατώκει και κατοικεί τας Ελληνικάς χώρας, αίτινες είναι:
1ον Η Ελληνική Χερσόνησος, η Θράκη, η Μακεονια, η Αλβανία, η Ήπειρος, η Θεσσαλλία, η Στερεά Ελλάς και η Πελοπόννησος
2ον Αι πέριξ της Ελληνικής Χερσονήσου πολάριθμοι νήσοι, ως π. χάριν η Εύβοια, αι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Ζάκυνθος, η Κεφαλληνία, η Κέρκυρα, και άλλαι
3ον Η Μικρά Ασία και η Παλαιστίνη· έτι δε αι νήσοι Κύπρος, Ρόδος, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος και πολλαί άλλαι μικρότεραι.

📌 Η Υγίεια
5. Πλήν όμως πάντων τούτων, πρέπει να ζώμεν εν αρμονία και αγάπη μετά πάντων των ανθρώπων, και να είμεθα ευχαριστημένοι εκ της καταστάσεως, εις την οποίαν ευρισκόμεθα. Διότι αι έριδες και αι λύπαι και αι μελαγχολίαι και η απληστία όχι μόνον την ψυχήν και την καρδίαν ημών φθείρουσιν, αλλά και την υγείαν καταστρέφουσι.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

χάρες ή L'etat, c'est moi


Λουδοβίκος ΙΔ΄ (5/9/1638 – 1/9/1715)2014
Δικαστικές ‘χάρες’ ελευθερίας δίνουν οι ηγεμόνες των δεσποτικών καθεστώτων στους σκλάβους τους.
Αντιθέτως, στη Δημοκρατία (πρέπει να) εφαρμόζονται οι ψηφισμένοι νόμοι. 
ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΑ. ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ.
 
Ο εκάστοτε πρωθυπουργός σωστό είναι να μην έχει δικαίωμα παρέμβασης σε θέματα που άπτονται της Δικαιοσύνης.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

Μινωίτες και Μυκηναίοι

Ναυσικά Αλειφέρη για "Πολεοδομία-Αρχιτεκτονική" με βαθμό 8
 
ΠΑΛΑΤΙ ΚΝΩΣΟΥ
Εισαγωγή
Η διαφορετική έκφραση της Τέχνης προσδίδει ατομικότητα σε κάθε πολιτισμό. Οι αρχαιολόγοι διακρίνουν τις αλληλεπιδράσεις των πολιτισμών στα αντικείμενα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα), λατρείας (ειδώλια, ταφικά σήματα), στα αρχιτεκτονικά λείψανα κτισμάτων (οικιών και τάφων).
Στην πρώτη ενότητα θα μελετήσουμε τα μινωικά και μυκηναϊκά ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού (3000-1100 π.Χ.) και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές.
Στη δεύτερη ενότητα θα ασχοληθούμε με τις τοιχογραφίες, που σώθηκαν μετά την καταστροφή των προϊστορικών ανακτόρων.
Στην τρίτη ενότητα θα αναφέρουμε στοιχεία που μαρτυρούν τη συνέχεια της ελληνικής αρχιτεκτονικής στην πάροδο των αιώνων και πως η ανασκαφική έρευνα των προϊστορικών οικιών συνδέεται με τον τομέα του τουρισμού, τον τριτογενή παράγοντα της οικονομίας.

Η Αρχιτεκτονική των Προϊστορικών οικισμών    
O μινωικός πολιτισμός, του νησιού Κρήτη, κατά το τέλος της Μέσης Χαλκοκρατίας (1600-1100 π.Χ.) βρέθηκε στην ακμή του. Οι Μίνωες, ισχυρή ναυτική δύναμη, είχαν αναπτύξει εμπορικές